SAMENLEVING

Mensen bij elkaar brengen, als gezamenlijk doel.

Stichting de Kring is een Goudse vrijwilligersorganisatie die praktische hulp verleent aan die inwoners van Gouda en omstreken die dat kunnen gebruiken. Zo ondersteunen vrijwilligers mensen bij het voeren van moeilijke gesprekken (met organisaties zoals jeugdzorg, de gemeente en de school), bij het invullen van belastingformulieren, het schrijven van bezwaarschriften, bij het vinden van advocaten, maar ook het bemiddelen in geval van schulden. Daarnaast begeleiden onze vrijwilligers ook praktische huishoudelijke hulp in en rondom het huis. Onze vrijwilligers zijn juristen, gediplomeerde hulpverleners en ervaren manussen-van-alles.

Sponsor

Onze rol in deze is om ervoor te zorgen dat de mensen die de broodnodige behoefte hebben, maar beperkte financiële middelen hebben om de volgende zaken aan te kunnen schaffen:

Voor vloerbedekking, raambekleding en behang wordt Stichting de Kring ondersteund door Dsign at Home. Andere bedrijven ondersteunen Stichting de Kring door computers, meubelen, witgoed, papier etc etc. Voor een uitgebreid overzicht van de sponsors kunt u de website van Stichting de Kring raadplegen. www.stichtingdekring-gouda.nl

Deze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50624113. Het concept is beschermd en mag alleen worden gebruikt met goedkeuring van de stichting. Een instantie of stichting mag het concept alleen gebruiken met uitdrukkelijke toestemming. Doel van het concept is om armoede en bureaucratie te verminderen of weg te halen.